Kako do norveške boravišne dozvole po venčanju? Par bitnih detalja!

Kako do norveške boravišne dozvole po venčanju? Par bitnih detalja!

Iako je inače moguće nastaniti se u Norveškoj dobijanjem vereničke vize, činjenica je da je za građane Srbije bolje i manje komplikovano ako se pristupi aplikaciji za boravišnu dozvolu po sklopljenom braku. Na taj način se mogu izbeći potencijalna vremenska (ne)preklapanja koja idu u paketu sa vereničkom vizom i koja mogu da dovedu do izvesnih administrativnih komplikacija, kao i pomeranja samog datuma venčanja. Nešto lakša procedura je za imaoce nekih od pasoša EU zemalja, ali ovde ćemo se prevashodno osvrnuti na aplikante sa srpskim pasošem.

Dakle, ako ste odlučili da se venčate i zatim pokrenete proces prijave za boravišnu dozvolu na osnovu spajanja porodice ili familiegjenforening uputite se na ovu stranicu. Tražena dokumentacija svakako varira od slučaja do slučaja, ali ovo bi okvirno bilo ono što treba da priložite:

 • potvrda da ste se registrovali na portalu za aplikante koji se zove Søknadsportalen. Ovde treba da unesete podatke o sebi i svom supružniku, zakažete termin predaje dokumenata u policiji i platite obradu vaše aplikacije (od 1. januara 2018. visina takse je (previsokih) 10 500 norveških kruna)
 • dve fotografije za pasoš
 • kopije svih iskoriščenih stranica u pasošu (stranica sa vašim podacima treba takođe da bude uključena)
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • kopija svih prethodno navedenih stranica iz pasoša vašeg supružnika
 • venčani list
 • dokaz o razvodu braka ukoliko ste ranije bili venčani
 • ugovor o radnom odnosu ili potvrda poslodavca vašeg supružnika gde je objašnjeno o kakvom zaposlenju je reč i procent istog (obratite pažnju na cifru koja je u godini podnošenja zahteva minimalna zarada na godišnjom, aktuelni iznos proverite na linku)
 • potpisana izjava vašeg supružnika da nije primao/primala nikavu pomoć od socijalne službe u poslednjih dvanaest meseci
 • ako je vaš supružnik samostalni preduzetnik onda je potrebno priloži potvrdu o registraciji firme, kao i potvrdu od računovođe gde je preciziran iznos za poslednje tri zarade

Dokumenti treba da budu originali, dok izvodi osim toga moraju biti snabdeveni apostile overom, a zajedno sa njima treba priložiti prevod ovlašćenog sudskog prevodioca. Isto tako valja navesti da je ovde spomenut osnovni set dokumenata, dok za eventualne dodatne papire treba proveriti spisak na gorenavedenoj stranici.

Aj’ ti, ženo, sa mnom, a papire ćemo već nekako srediti. Slika: Vigelandparken, privatna arhiva.

 

Obratite pažnju na svaki administrativni detalj!

Prilikom obrade vaše aplikacije vršiće se provera da li ste sklopili brak iz interesa iliti na norveškom proformaekteskap. Za početak budite spremni da odgovorite na ova pitanja o vašoj vezi, i najbolje bi bilo da odgovori stoje na posebnoj stranici pošto ćete na taj način imati dovoljno prostora za detaljan opis. Oni momenti koji su bitni za procenjivanje da li je brak zaključen iz interesa su sledeći:

 

 • Kontakt između partnera. Kako ste se upoznali, kada, koliko dugo vaša veza traje i kako međusobno komunicirate. Ono na šta se obraća pažnja ovde je da li postoji ikakvo odstupanje od kulturnog obrasca za zemlju u pitanju. Na primer, u nekim zemljama je uobičajno da se zaključi brak po veoma kratkom poznanstvu. Međutim, ako se to ne odnosi na relevantan slučaj onda kratak period poznavanja može da se protumači kao indikator braka iz interesa.
 • Koliko partneri znaju jedni o drugom. Ako se duže poznajete, očekuje se da više znate. Ako ste istog etničkog porekla, takođe se očekuje da znate dosta jedno o drugom. U slučaju da postoje neke nedoumice, očekujte i eventualni poziv na intervju.
 • Da li partneri mogu da komuniciraju na zajedničkom jeziku. Ukoliko ne mogu, to može da posluži kao osnov za sumnju da je reč o braku iz koristi.
 • Razlika u godinama. Ukoliko postoji velika razlika, na primer veća od 20 godina, može se posumnja da se brak sklapa iz koristi.
 • Da li je dat ikakav miraz. U slučaju da davanje miraza nije tipično za dotičnu zemlju, a ipak je dobijen, to se može uze kao minus.
 • Da li vas je iko prisilio da se venčate.
 • Da li su registrovane neuspele aplikacije za boravišnu vizu. Ukoliko ste već pokušavali da dođete u Norvešku, i prijavljivali se za radnu, studentsku ili neku drugu boravišnu dozvolu, i bili odbijeni postavlja se pitanje da li je brak zaključen s nekom drugom namerom umesto one koja bi trebalo da bude po sredi.

A kada to sve odradite, onda jedino ostaje da kažemo „Srećno!“. I s papirima, a i u daljem braku. 🙂

Izvor: Serbiske profesjonelle

No Comments

Post A Comment