Kurs danskog jezika u Beogradu i Novom Sadu

Kurs danskog jezika za početnike – A1 nivo

Tokom nastave za kurs danskog jezika za početnike koji podrazumeva do 3 meseca efektivnog rada, stičete osnovna znanja za svakodnevnu komunikaciju na elementarnom nivou.

 

Na ovom nivou kursa danskog se dosta vremena posvećuje specifičnom izgovoru danskog jezika koji je naročito važno savladati pre nego što se krene sa ozbiljnijim razvijanjem gramatičkih pojmova i leksike. Tokom časova danskog jezika za početnike obrađuju se teme koje se tiču osnovne komunikacije.

 

Na taj način, nakon završetka kursa danskog za početnike moćićete da razumete izvorne govornike ukoliko pričaju sporije i pod uslovom da govore razgovetno. Literatura koja se koristi u nastavi je På vej til dansk, trinn for trinn od autora Lisbet Thorborg i Mayanna J. Riis (Forlaget Synope) i dodatni materijal po izboru nastavnika.

 

Nakon završenog osnovnog kursa danskog, polaže se završni test koji je preduslov za dobijanje sertifikata na A1 nivou.

Viši početni kurs danskog jezika – A2 nivo

Nakon što ste stekli osnove, možete da nastavite na viši početni kurs danskog gde se i dalje dosta pažnje posvećuje izgovoru, ali se akcenat stavlja i na razvijanje gramatičkih pojmova i vokabulara.

 

Polaznici uče kompleksnije jezičke strukture, znaju da napišu sastav na neku od pređenih tema koje više nisu samo iz ličnog domena. Posle savladanog i ovog kursa danskog u Beogradu i Novom Sadu moćićete da se sporazumevate sa izvornim govornicima bez većih problema, pod uslovom da dotični donekle prilagođavaju govor.

 

Literatura koja se koristi u nastavi je Videre mod dansk, trinn for trinn od autorke Lisbet Thorbor (Forlaget Synope) i dodatni materijal po izboru nastavnika.

 

Nakon završenog kursa, polaže se završni test koji je preduslov za dobijanje sertifikata na A2 nivou.

grb-danska
grb-danska

Kurs za srednji nivo danskog jezika B1

Na kursu za srednji nivo danskog jezika B1 osim utvrđivanja gradiva sa prethodna 2 možete očekivati i da relativno tečno propričate, da upotrebljavate kompleksnije jezičke strukture i obogatite fond reči.

 

Jedna od veština koja se razvija na kursu danskog za B1 nivo je i razumevanja oglasa za posao, apliciranja za posao kao i uvežbavanje intervjua i snalaženje u raznim situacijama na poslu.

 

Literatura koja se koristi u nastavi je Danskere od autorke Lise Bostrup (Alfabeta) i dodatni materijal po izboru nastavnika u skladu sa aktuelnim potrebama polaznika.

Obuka za viši nivo danskog jezika B2

Kad je u pitanju danski jezik, retko kome je potreban B2 nivo. Vrlo su retki poslodavci koji ga traže, verovatnije je da će biti potreban u slučaju da želite da studirate na nekom od danskih fakulteta ili visokih škola. Veštine koje se u najvećoj meri razvijaju na ovom nivou obuhvataju proširivanje vokabulara iz skoro svih životnih aspekata, samostalno pisanje kompleksnijih sastava na neke od društveno-aktuelnih tema.

 

Osnovna literatura koja se koristi u nastavi na kursu danskog jezika za B2 nivo je Ordet er frit (Gyldendal), ali je mnogima aktuelniji materijal koji je prilagođen konkretnim potrebama polaznika kursa.