Pismeni prevodi

Pismeno prevođenje

Pismeno prevođenje može biti sa ili bez overe sudskog prevodioca. Naš centar ima mrežu saradnika koji prevode u kombinaciji skandinavskih jezika (norveški, švedski i danski), engleskog i srpskog.

 

Tekstovi koje se prevodimo bez overe su najčešće su stručni tekstovi iz različitih oblasti, priručnici, tekstovi za internet stranice, elektronske prepiske, uputstva, brošure, itd. Iako je praksa pokazala da se ovakvi prevodi ponekad shvataju previše olako, budući da ih nije potrebno overavati, neretko je slučaj da se za prevod ovakih tekstova potroši i više vremena nego za neki prevod s overom, naročito ako je u pitanju npr. stručni medicinski ili tehnički tekst.

 

Prevodilac se u tom slučaju mora dobro upoznati s materijom, što često iziskuje tesnu saradnju sa ljudima iz date struke. Svaki prevod bi trebalo da odgovara svojoj svrsi, bude prilagođen ciljnom čitaocu, a ne puko prevođenje fraza sa jednog na drugi jezik, pa je u velikom broju slučajeva neophodna i konsultacija sa maternjim govornicima jezika kako bi prevodilački projekat bio urađen na zadovoljstvo naručioca.

Dokumenta koja se overavaju

Dokumenta koja se overavaju su uglavnom diplome i svedočanstva, potvrde od poslodavaca, izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, medicinska dokumentacija, razna uverenja izdata od organa vlasti, itd.

 

Međutim, pre nego što se dokumentacija pošalje na prevod, trebalo bi se raspitati i proveriti šta je od dokumentacije zapravo i potrebno prevesti. Neka od dokumenata koja se prevode treba da budu overena Apostille pečatom, što ne rade sudski prevodioci, već se tim pečatom overava originalni dokument u Osnovnom sudu isključivo u mestu izdavanja dokumenta. Apostille pečat može stajati i na prevodu, a u tom slučaju se overava u mestu gde je sudski prevodilac postavljen, odnosno gde je deponovao potpis.

 

U većini slučajeva je međutim dovoljna samo «obična» overa, koja se može uraditi u sudu, gradskoj kući ili opštini, mesnoj zajednici ili sličnoj državnoj instituciji. Takva overena fotokopija se potom šalje na prevod, budući da se prevodi kako tekst originalnog dokumenta, tako i tekst overe na pečatu. Na taj način je primaocu prevoda jasno koja je institucija potvrdila istovetnost kopije s originalom, bez čega dokument vrlo verovatno neće moći biti prihvaćen bez originala datog na uvid.

Cena prevoda

Bilo da je reč o prevodu sa ili bez overe, obračun se radi na osnovu prevodilačke stranice koja broji 1800 kucanih karaktera u word dokumentu sa razmacima, ali se ne može obračunati količina manja od jedne strane, čak i ako teksta ima manje.

 

Cena, međutim, zavisi od količine i vrste teksta koju imate za prevod, ali i roka koji nam je na raspolaganju da ga isporučimo. Dakle, jedini način da dobijete tačnu informaciju o konačnoj ceni prevoda je da ga pošaljete na procenu.

 

Jedina vrsta prevoda koju radimo besplatno je za decu i odrasle kojima je potreban prevod medicinske dokumentacije u svrhe lečenja u inostranstvu, i to isključivo bez posrednika, dakle direktno sa pacijentom ili porodicom. Ideja je došla od inicijative Prevodilačko srce kojoj se priključio sad već dosta velik broj prevodilaca okupljen oko gorepomenute ideje.