Usmeni prevodi

Konsekutivno i simultano prevođenje

Što se tiče usmenih prevoda, imamo reference i za konsekutivno i simultano prevođenje – na raznim seminarima, predavanjima, sastancima, projektima itd.

 

Konsekutivno prevođenje podrazumeva da prevodilac prvo sasluša govornika, pa zatim njegov iskaz prevodi na drugi jezik, dok simultano znači da prevodilac paralelno sluša i iskaz prevodi na strani jezik.

 

Ovde je obračunska jedinica najčešće sat angažovanja, eventualno dnevnica, a cena zavisi od mesta angažovanja, tematike i drugih faktora. Mi ne smatramo potrebnim da hvalimo kvalitet naših prevoda,budući da postoje brojni klijenti među fizičkim i pravnim licima koji će to uraditi mnogo bolje od nas.